STOP LOON BLOKKERING Français Accueil
Stop loonblocage

96 handtekeningen op dit moment !


De loonnormwet verplettert onze lonen. Ze moet veranderen !

De loonnormwet (de fameuze Wet van '96) blokkeert elke loonsverhoging die naam waardig. Als de loonnormwet – die in niets nog beantwoordt aan de sociaaleconomische realiteit – niet verandert in het voordeel van de werknemers, kan er geen sprake meer zijn van een Interprofessioneel Akkoord (IPA), noch sociale vrede. De Metallo’s, het ABVV en het volledige vakbondsfront willen opnieuw kunnen onderhandelen over fatsoenlijke loonsverhogingen! De wet moet veranderen in het voordeel van de werkne(e)m(st)ers !

Waarom deze petitie tekenen ?

  • Om de politieke wereld wakker te schudden en eisen een aanpassing van de loonnormwet.
  • Wij vragen een parlementair initiatief dat het recht op vrije, solidaire onderhandelingen over arbeidsduur en brutolonen herstelt, op alle niveaus (interprofessioneel, sectoraal, in bedrijven).
  • Wij vragen de terugkeer naar een vrij onderhandelde indicatieve marge, in plaats van een wettelijke dwangbuis.
  • Wij vragen het behoud van de automatische indexering van lonen en uitkeringen en van de baremieke verhogingen.

Voornaam:
Familie naam:
Stad:
Mail adress:
Ik teken deze petitie omdat (optioneel) :
* Met mijn handtekening geef ik ABVV - FGTB Metallo’s de toestemming om de gegevens die ik met dit formulier verschaf, over te maken aan de personen die over deze kwestie beslissingsbevoegdheid hebben.Door hier te klikken, wil ik ook het verzoek van de vakbonden ondersteunen op de website van het parlement Parlement petitie